English
מאמרים
מכירות
מציג מאמרים 1 עד 2 מתוך 2
לשרוד את "הגדולים"

רבים בשוק הקמעונאי מכירים היטב את מצוקתו של הקמעונאי הקטן, שנאלץ להתמודד מול רשתות ענק השואפות להגדיל את המכירות על חשבונו.  כוח הקנייה והמכירה של הרשתות הגדולות מקשה מאוד על בעלי עסקים קטנים להתחרות מולן בזירת המחיר, כך שחלקם נאלץ להרים ידיים ולסגור את העסק.  המאמר שלהלן מנסה לספק תשובה לשאלתם של  קמעונאים קטנים בארץ ובעולם: מה בכל זאת ניתן לעשות בכדי להתמודד בהצלחה במאבק הקשה מול גוליית?

למאמר >>
מכירות- החמצן של ענף הקמעונאות תהליך המכירה הוא החמצן של כל עסק. אך כאשר מדובר בשוק הקמעונאות התחרותי, בעיתות משבר הדבר נכון שבעתיים. למאמר >>
מציג מאמרים 1 עד 2 מתוך 2