English
פיתוח עסקי
שיווק בינלאומי

השוק המקומי המצומצם והתחרות המתגברת הם הגורמים העיקריים המניעים חברות ומפעלים בבדיקת אפשרויות הרחבת הפעילות בשווקי הייצוא.

השווקים הגדולים והסיכוי להצלחה קוסמים, אך המכשולים הרבים שפוגשים בדרך הופכים את הסיכוי השיווקי לסיכון עסקי. תכנון מוקדם ונכון של השיווק בחו"ל, בהסתמך על הכרות עם שוק היעד ומאפייניו, מגדילים את סיכויי ההצלחה השיווקית בעת החדירה לשווקים חדשים.

נתיב יועצים מסייעת ללקוחות לבנות באופן המיטבי את תכנית הפעולה לכניסה לשווקים זרים, תוך איתור השווקים המתאימים ביותר, ניתוח השווקים לרבות פוטנציאל הסיכוי והסיכון בפעילות בהם, להצלחה מרבית.