English
פיתוח עסקי
פיתוח שווקים

ארגון עסקי לא יוכל לשרוד לאורך זמן בשוק התחרותי אם אין ביכולתו לאתר שווקים חדשים למוצריו בהתאם לדרישות השוק, וזאת במטרה להגדיל את נתח השוק שלו.

פיתוח השווקים הינו תהליך מורכב, הדורש שילוב בין חדשנות ומיומנות מקצועית, במטרה להקטין את הסיכון ולהגדיל את סיכויי ההצלחה. זאת, תוך ניצול יעיל ונכון של המשאבים העומדים לרשותו של הארגון.

מחלקת הייעוץ של נתיב יועצים נותנת מענה מקצועי מיטבי לסוגיות הרחבת הפעילות של לקוחותיה, על ידי פיתוח שווקים ומוצרים חדשים באמצעות:

• זיהוי ואיתור שווקים וקהלי מטרה פוטנציאלים חדשים
• אתור הזדמנויות שיווקיות ב"שוק - מוצר" נתון
• פיתוח והתאמת מוצרים לשוקי יעד חדשים
• מנוף של מוצרים ושירותים קיימים לתחומים נוספים

התהליך מתבצע על ידי יישום של מודלים ושל טכניקות מקצועיות לאיתור "נישות" בשוק המוצר בו החברה פועלת, והצגת הזדמנויות שיווקיות חדשות הניתנות לניצול תוך יצירת בידול תחרותי.