English
פיתוח עסקי
שיתופי פעולה

הניסיון המצטבר של צוות הייעוץ של נתיב יועצים, הרישות (Networking) הנרחב וההיכרות האישית והמעמיקה עם גורמי מפתח בארגונים מובילים (יצרנים, ספקים, מפיצים ומשקיעים) בישראל ובחו"ל, מקנים לנתיב יכולות גבוהות של "פתיחת דלתות" עבור לקוחותיה ואיתור הזדמנויות עסקיות.

בחינת השותפים הפוטנציאליים לחיבור מתבצעת לאחר בחינה וניתוח יסודיים של צרכי הלקוח, של המשאבים שלו ושל הערכת ההיתכנות ליישום מוצלח של שיתוף הפעולה. נתיב יועצים מלווה את לקוחותיה בכל שלבי התהליך, החל משלב בחירת אסטרטגית פעולה, המשך בשלב איתור השותף המיטבי ועד למימוש בפועל של שיתוף הפעולה.