English
ייעוץ שיווקי
ייעוץ שיווקי

צוות הייעוץ השיווקי של נתיב יועצים כולל קבוצה של יועצים מומחים בתחומי השיווק השונים. שירותי הייעוץ מתבצעים במספר אפיקים אסטרטגיים החיוניים לפעילות העסקית, בהם מעניקה הקבוצה פתרונות לתכנון אסטרטגי,  בנושאים הבאים:

  • ניתוח גורמי סביבת הארגון וסביבת השוק לאיתור חסמים והזדמנויות
  • הגדרת מדיניות השיווק של החברה לבניית המיצוב הרצוי וליצירת יתרונות יחסיים
  • אפיון תמהיל המוצרים לפלחי השוק הרלוונטיים
  • הגדרת יעדי התקשורת השיווקית, הכולל יעוץ והכוונה בפרסום וביחסי ציבור
  • ייעוץ בנושאי ערוצי הפצה, כולל אבחון ובדיקת מערכי מכירות קיימים, שיפור והקמת מערכות חדשות ומיזוג, ושילוב עם מערכות הפצה חיצוניות
  • ייעוץ בתכנון ופיתוח מוצרים חדשים, סיוע בהחדרתם לשוק, וליווי תקופתי עד להתבססותם בשוק
  • בחינה ויעוץ של כיווני התרחבות עסקיים, לתחומים נוספים ושווקים חדשים
  • איתור ובחינה של קונספטים שיווקיים והערכתם
  • גיבוש תכניות שיווק ותכניות פעולה אופרטיביות
  • ליווי הלקוח בתהליך הטמעת האסטרטגיה ובהוצאתה אל הפועל