English
ייעוץ שיווקי
הדרכות בשיווק ומכירות

מחלקת ההדרכה של נתיב יועצים מתמחה בתכנון ובביצוע תכניות של הדרכה מעשיות המותאמות לדרישות הלקוח. תכנית ההכשרה מותאמת למאפייני הפעילות העסקית של הארגון, תוך התייחסות לבעיות המיוחדות המאפיינות את שוק המוצר הרלוונטי.

תכניות ההכשרה כוללות הדרכת סוכנים ואנשי מכירות, הדרכת דיילות מכירה, הדרכת צוותי טלמרקטינג וכן השתלמויות ותוכניות העשרה להקניית כלים מעשיים בשיווק כגון אמנות המכירה, ניהול משא ומתן, הצגת נושא, שיפור השירות ללקוח, והשתלמויות בנושאים מגוונים על עולם הקמעונאות. 

פעילות ההדרכה מוגדרת לאחר ביצוע סקר צרכים פנימי ולימוד מעמיק של מאפייני סביבת העבודה ובחינת התנהלותם של אנשי המכירות ובעלי התפקידים בשטח. תכניות ההכשרה מועברות על ידי צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון מעשי רב ובסיוע אמצעי המחשה מגוונים הכוללים: סרטים מקצועיים, תרגילים וסימולציות.