English
ייעוץ שיווקי
תכניות שיווק

תכנית השיווק הינה החלק האופרטיבי של האסטרטגיה השיווקית. היא משמשת כמפה לביצוע פעילות השיווק בארגון, וכוללת, בין היתר, לוחות זמנים, יעדים, תחומי אחריות וגורמים מטפלים ותקציבים,  בהתאם לפעילויות השונות. תכנית השיווק מתייחסת גם לסגמנטים שונים של הפעילות השיווקית (דוגמת פעילות קטגורית מוצרים, מיתוג, מיצוב, פיתוח מוצרים חדשים, וכדומה).

מזה למעלה מ 25 שנים מכינה נתיב יועצים תוכניות שיווק למיטב החברות במשק, גדולות כקטנות, ובכלל זאת תכניות לשוק המקומי ותכניות המותאמות לפעילות בשווקי חו"ל.