English
ייעוץ שיווקי
מיתוג

מיתוג (Branding)

מיתוג  הוא תהליך של הפיכת מוצר, שירות, או ארגון למותג. מטרת המיתוג הינה להציג את המוצר באופן שיפנה לקהלי היעד תוך הצגת היתרונות והתועלות שבו בצורה רציונאלית ורגשית כאחד, כך שיחושו הזדהות איתו ויעדיפו אותו על פני מוצרים אחרים. במסגרת המיתוג נקבעים גם ערכי המותג הבטחותיו לצרכנים. המיתוג נחשב לאחד הכלים החשובים להצלחת המוצר ובסיס להתנהלות המערך השיווקי שלו.

תהליך המיתוג כולל מספר שלבים:

  • אבחון וניתוח-  בדיקת ממדים שונים הרלבנטים  לאפיון המותג וערכיו (בארגון, בשוק ובענף), תוך התייחסות לסביבות העבודה השונות ולנקודות הממשק עם הצרכן
  • הגדרת אסטרטגית המיתוג- אפיון שלד מותגי, הגדרת ערכים, מיצוב ובידול
  • עיצוב המותג- טיפול בממדי הנראות השונים של המותג ליצירת השפה התקשורתית, תוך טיפול בממדים השונים ליצירת זהות מותגית 
  • הטמעת המיתוג- יישום בפועל של אסטרטגית המיתוג בסביבות העבודה השונות

לנתיב יועצים ניסיון עשיר בתהליכי מיתוג של מוצרים חדשים וקיימים בתחום מוצרי הצריכה בכלל ובענף המזון בפרט. במסגרת תהליך המיתוג מביאה נתיב יועצים לידי ביטוי חשיבה אסטרטגית-שיווקית, לצד חדשנות קריאטיבית, המקנים ערך מוסף ללקוח לבניית מותג מנצח.