English
ייעוץ שיווקי
אסטרטגיה תקשורתית

האסטרטגיה התקשורתית מהווה נגזרת של האסטרטגיה השיווקית והעסקית, ומשמשת אמצעי להצגת הפירמה, על כל ממשקיה, לגורמים שמחוץ לארגון (ללקוחות, לספקים ולצרכן הסופי, וכדומה). האסטרטגיה התקשורתית מהווה נדבך חשוב במיצובה של פירמה, ובאה לידי ביטוי במספר ערוצים:

  • בערוצי המדיה ויחסי הציבור
  • בנקודות המכירה
  • בתקשורת הפנים-ארגונית

נתיב יועצים עובדת בשיתוף פעולה עם חברות הפרסום, יחסי הציבור, קד"מ ומיתוג, על מנת לוודא את יישומה הנכון של האסטרטגיה העסקית והאסטרטגיה התקשורתית, להשגת התוצאות המקסימאליות.

 

.