English
ייעוץ שיווקי
חדשנות

חדשנות היא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של כל פירמה עסקית. החדשנות יכולה לבוא לידי ביטוי הן בהיבט המוצרים והשירותים והן בהיבטים שיווקיים.

קבוצת נתיב מלווה את לקוחותיה בתהליכי פיתוח החדשנות בארגון וביישומה, החל משלב הרעיון, בשלבי הפיתוח וכלה ביישום בפועל. זאת, תוך שימוש בכלים מתקדמים, בחינה והערכה של כל אחד מן השלבים, על מנת להבטיח את ההצלחה האופטימאלית.