English
פורום חדשנות - SAVE THE DATE

Save the Date                                                                      

אנו שמחים להזמינך למפגש מס. 2  של פורום חדשנות 2016/17 שיעסוק בנושא:

" מרעיון למוצר – אתגרי ההתמודדות עם חדשנות פורצת דרך  "

 

המפגש יתקיים ביום ראשון, 26.3.17, בשעה 15:00 באולם הסגל

בקמפוס הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת אישור השתתפותכם באמצעות מייל חוזר ל-nativgroup@mns-israel.com מספר המקומות לאירוע מוגבל.