English
מחקרי שוק
שיקוף בזירת המכירה

 

שיטת מחקר חדשה המבוססת על תיעוד ויזואלי של התנהגות קונים, אנשי מכירות ונותני שירותים ברצפת המכירה. המחקר משקף את חווית המותג וסביבתו באמצעות תיעוד וידאו נסתר המבוצע ע"י אינטראקציה של לקוח – מדובב עם קונה או נותן שירות בזמן אמת.
 
קיימים 2 סוגי שיקוף עיקריים:
  • שיקוף תהליך המכירה של אנשי מכירות, במטרה לסייע בבניית תכניות הדרכה ממוקדות לשיפור מיומנויות צוות המכירות.
  • שיקוף התנהגות קונים ברגע האמת, במטרה לסייע בהבנת תהליכי קבלת החלטות קניה מול המדף.
 
צוות המחקר של נתיב יועצים יעבד וינתח את ממצאי השטח לתובנות והמלצות אופרטיביות ליישום. תפוקות המחקר יכללו בין היתר: סרט ממצאים ערוך, ניתוח עומק של התופעות בזירה, ריכוז תובנות והמלצות.