English
סנסוריקה
מבחני טעימה בבית

מבחני טעימה בבית (Home Usage TestTM )

מבחני טעימה בבית הינה שיטת מחקר במסגרתה מקבל המרואיין את המוצר להתנסות בסביבת הצריכה הטבעית שלו – בית המרואיין.  המרואיינים מתנסים עם המוצר או המוצרים  בפרק זמן של כשבוע-שבועיים, ומתבקשים למלא באופן עצמאי שאלון, לאחר או במהלך השימוש במוצר.  לחילופין, מתבצע ראיון עם מראיין מיומן לפני ובסיום תקופת ההתנסות. השאלון הינו מקיף וכולל מכלול שאלות לבחינת התקבלות המוצר, הקונספט השיווקי, נוחות ההכנה והשימוש. השיטה מאפשרת לבחון מוצר בסביבת הצריכה הטבעית שלו ולאורך זמן.

השיטה מתאימה לבחינת מוצרים בעלי המאפיינים הבאים:

  • מוצרים הדורשים התנסות לאורך זמן (כדוגמת קפה, תבלינים, רטבים, שמפו, מוצרי קוסמטיקה ואחרים)
  • בעלי אופי שימוש אישי, אינטימי
  • מוצרים הדורשים זמן להתרגל
  • התקבלותם היא פונקציה של אוירה והתנסות
  • מוצרי אירוח
  • מוצרים ילדים, שמקבלים את חוות הדעת מההורה
  • דורשים הכנה ממושכת
  • חומרי גלם, לדוגמא: גבינה להכנת עוגת גבינה אפויה
  • קיט הכנה, לדוגמא: קיט הכולל את כל המצרכים, כולל מתכון, להכנת פשטידה
  • מוצרים המיועדים לקהל מטרה ספיציפי. לדוגמא: מוצר לכל המשפחה