English
סנסוריקה
פאנל טעימה במפעל

פאנל טעימה פנים מפעלי

פאנל טעימה פנים מפעלי נחשב לאחד מאבני היסוד של כל ארגון מוכוון חדשנות.
פאנל מומחים מונה כ- 20-25 אנשים בכל קבוצה, המקבלים הכשרה וסינון על ידי צוות מוסקוביץ נתיב שגיא.  בפאנל ניתן לשלב היבטים איכותיים וכמותיים של המוצרים.
פאנל הטעימה הפנים מפעלי מהווה "מסננת" מרכזית לפני ביצוע מבחני טעימה חיצוניים, ותורם לחסכון בהוצאות; הוא "מייעל" את עבודת הפיתוח ומקצר את זמן העבודה, הוא יעיל לביצוע בדיקות סנסוריות שוטפות ומסייע בזיהוי בעיות במוצרים מבעוד מועד. כמו כן, משמש הפאנל כמקור לרעיונות חדשים וחדשנות במוצרים.

בתהליך הייצור תורם הפאנל להעריך חומרי גלם בטרם הכנסתו לשימוש במפעל, מאפשר מעקב אחרי שינויים בשלבי הייצור השונים, מאפשר לבחון הכנסת/החלפת מיכון חדש בקו הייצור, ומאפשר להעריך פעולות שונות, כמו טיפול בתלונות לקוחות

השקעת הארגון בבניה, הכשרה ושימור פאנל מקצועי, הוכחה כאחת ההשקעות הטובות במונחי עלות תועלת. התנאי הבסיסי להצלחת הפאנל הפנימי הוא ההכרה בחשיבותו ותרומתו להצלחה העסקית של הארגון ונכונות העובדים להירתם למשימה החשובה.