English
ייעוץ טכנולוגי
פיתוח מוצרים חדשים

לקבוצת נתיב יועצים ניסיון מצטבר רב שנים בפיתוח מוצרים חדשים בתחום המזון ומוצרי הצריכה.

בפיתוח מוצרים חדשים מלווה צוות נתיב יועצים את הלקוח לאורך כל תקופת הפיתוח, החל מהגיית הרעיון, דרך בדיקת התאמתו הכלכלית, בדיקתו בקרב צרכנים פוטנציאליים, ועד לשלבי המסחור הסופיים והיקלטותו בשוק.

במסגרת תהליך פיתוח המוצרים החדשים מעמידה נתיב יועצים ללקוחותיה טכניקות מחקר איכותניות ייעודיות, הכוללות ביצוע קבוצות מיקוד לגיבוש קונספט ולאישורו, ראיונות עומק עם משתמשים וכן טכניקות מחקר כמותניות. בנוסף, באמצעות מוסקוביץ' נתיב שגיא, אנו נותנים ללקוח כלים מחקריים לבחינת התקבלות של מוצרים חדשים וקיימים מבחינה סנסורית, תוך מתן המלצות לביצוע שינויים ושיפורים במוצרים על מנת להתאימם בצורה המיטבית לטעמו של הצרכן ולקהל המטרה מחד, ותוך ביצוע השוואה סנסורית למוצרי המתחרים, מאידך.

במסגרת תהליך פיתוח המוצרים החדשים, נותנת נתיב יועצים מענה לסוגיות הבאות:

• פיתוח והתאמת מוצרים לשוקי יעד חדשים
• מנוף של מוצרים ושירותים קיימים לתחומים נוספים
• בחינת היתכנות לפיתוח מוצרים חדשים
• שיפור והתאמת טעם המוצרים לקהל המטרה
• השוואה סנסורית של המוצרים למול המתחרים