English
ייעוץ טכנולוגי
שיפור מוצרים קיימים

בשיפור המוצרים צוות נתיב יועצים מלווה את לקוחותיה לאורך כל התהליך, החל מהגיית הרעיון, דרך בדיקת התאמתו הכלכלית, בדיקתו בקרב צרכנים פוטנציאליים, ועד לשלבי המסחור הסופיים והיקלטותו בשוק.

במסגרת תהליך שיפור המוצרים הקיימים מעמידה נתיב יועצים ללקוחותיה טכניקות מחקר איכותניות ייעודיות, הכוללות ביצוע קבוצות מיקוד לגיבוש הקונספט ולאישורו, ביצוע ראיונות עומק עם משתמשים וכן טכניקות מחקר כמותניות. בנוסף, נותנת נתיב יועצים ללקוחותיה כלים מחקריים לבחינת התקבלותם של המוצרים מבחינה סנסורית, תוך מתן המלצות לביצוע שינויים ושיפורים במוצרים על מנת להתאימם בצורה המיטבית לטעמו של הצרכן ולקהל המטרה מחד, ותוך ביצוע השוואה סנסורית למוצרי המתחרים, מאידך.

במסגרת תהליך שיפור המוצרים נותנת נתיב יועצים מענה לסוגיות הבאות:

• הערכת מצב המוצר בשוק תוך ביצוע מחקר
• השוואה סנסורית של המוצרים למול המתחרים
• גיבוש חלופות והערכת קונספטים
• שיפור והתאמת טעם המוצרים לקהל המטרה