English
ייעוץ טכנולוגי
מבחני אריזה

מבחני אריזה (Packaging Testing)

האריזה הינה חלק בלתי נפרד מתפיסת המוצר, והיא מהווה את אחד הגורמים המרכזיים בהצלחתו. מבחני אריזה הינם סדרה של בדיקות סיסטמתיות שעוברת האריזה בתהליך הפיתוח שלה, במטרה לוודא שהיא עונה על אסטרטגיית המוצר בכל ההיבטים הנדרשים (מיצוב, נראות ובולטות, נוחות שימוש, וכדומה). מבחני האריזה כוללים מגוון של בדיקות מקצועיות הבוחנות את התקבלות  האריזה ע"י הצרכן ואת מידת התאמתה לשוק.

לנתיב יועצים ניסיון עשיר בביצוע מגוון רחב של מבחני אריזה, המסייעים בתהליכי פיתוח של אריזות חדשות או בביצוע שינוי באריזות קיימות.

מבחני האריזה כוללים מתודולוגיות איכותיות וכמותיות הנבחנות בקרב קהלי יעד שונים:

  • מחקרים לבחינת התקבלות האריזה
  • מחקרים לבחינת נראות ובולטות על המדף
  • מחקרים לבחינת מסרים על גבי האריזה
  • מחקרי התנסות לבחינת נוחות השימוש באריזות
  • בחינת קונספט אריזה והצפת רעיונות לאריזות חדשניות